Consta de dues accions obligatòries i tres d’optatives per obtenir bonificacions

 L’Ajuntament de Ripoll posa en marxa un nou programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans. Es tracta d’un seguit d’accions (dues d’obligatòries i set d’optatives) que la ciutadania pot dur a terme per aconseguir una reducció de la taxa d’escombraries. Fins al 15 de març, titulars i/o llogaters d’habitatges de primera residència de Ripoll poden fer la sol·licitud per participar al programa ‘Reduir, Reutilitzar, Reciclar’, a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, havent demanat cita prèvia per telèfon (972714142).

Accions obligatòries i optatives

Per poder obtenir la bonificació econòmica s’han de dur a terme dues accions obligatòries i tres d’optatives (a escollir entre les set que hi ha disponibles). Aquestes, s’hauran d’anar recollint en una targeta que s’entregarà als participants quan s’adhereixin al programa.

Les accions obligatòries consten, per una banda, en la correcta separació de les fraccions reciclables en el domicili, per la qual es faran visites de control periòdiques per comprovar que es recicla correctament la matèria orgànica, envasos, paper, vidre i oli domèstic. Per altra banda, també és obligatòria la utilització del servei de deixalleria (se segellarà la targeta) i/o de recollida de trastos (prendran les vostres dades) un cop per trimestre.

Les accions optatives són set, però només se n’han de complir tres per accedir a la bonificació. Consten de l’assistència a jornades formatives mediambientals, la participació en activitats de neteja en espais públics organitzades per l’Ajuntament, realitzar compostatge casolà, utilitzar l’app RECICLOS (sistema de reciclatge d’envasos: www.reciclos.com), la recollida de material usat per part d’una botiga (caldrà justificant de la retirada), el reciclatge de material en botigues de segona mà i altres accions justificades com retornar medicaments, participar en tallers de reciclatge de mobles…

Una bonificació de 61,50€

Fins al 30 de novembre, es podrà retornar a l’Ajuntament la targeta degudament complimentada i juntament amb els justificants de les accions realitzades. Al desembre d’aquest mateix any, un cop comprovat el correcte compliment de les accions de bon comportament  i el previ pagament de la taxa, es procedirà a retornar a cada usuari la bonificació al número de compte que designi. Per a l’exercici 2021, el retorn en la taxa d’escombraries domiciliàries serà de 61,50 €. Així doncs, la taxa per un habitatge sense la bonificació serà de 160,50 €, mentre que la d’un habitatge acollit al programa de bon comportament serà de 99 €.

Els últims anys, l’Ajuntament havia posat en marxa campanyes de bon comportament en la gestió de residus, però aquest 2021 s’augmenten les opcions i la bonificació per a veïns i veïnes.

Qui recicla bé, que pagui menys

Amb aquesta nova iniciativa, l’ajuntament aposta per la participació i implicació de la ciutadania, perquè només així serà possible reduir els residus generats i avançar cap a una situació ambiental i econòmica més sostenible. El planeta és de tots i la responsabilitat també. Productors, consumidors i distribuïdors ens hem de fer càrrec dels productes i promoure la minimització dels residus. Com menys deixalles creem i més en recuperem, més protecció al medi ambient. Per tant, és lògic que qui recicla bé pagui menys i amb aquest programa es vol ajudar al medi ambient mentre els veïns i veïnes estalvien més del 30% en la taxa.

CARTELL