El Servei de Joventut Ripoll està redactant el Pla Local de Joventut 2022-2025. Es tracta d’un document que marcarà els objectius i projectes que s’impulsaran des d’aquesta àrea i el casal de joves el Galliner els pròxims tres anys.

Per tal que les propostes s’adeqüin a les necessitats reals de les persones joves del territori, es demana la col·laboració de totes les noies i nois amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, responent aquest  FORMULARI

Moltes gràcies per endavant, per respondre’l si tens l’edat i per compartir-lo si coneixes persones d’aquestes edats.

FORMULARI