Què és?

El Centre de Tecnificació del Ripollès és una unitat operativa, depenent de l’ajuntament de Ripoll, i vinculada a les diferents federacions esportives catalanes que intervinguin en el desenvolupament de les seves modalitats esportives. Té per finalitat atendre aquells joves esportistes seleccionats, d’acord amb els criteris tècnics que estableix la normativa específica de cada esport i que tenen una projecció envers l’alt nivell, i vetllar perquè obtinguin una formació integral.

Els esportistes seleccionats disposen d’un context idoni per desenvolupar una formació tècnica esportiva, una formació acadèmica i un seguiment mèdic i psicològic per a garantir un estat de salut adient per a la pràctica esportiva.

El Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès juntament amb les diferents federacions esportives catalanes que intervinguin determinaran l’àrea geogràfica d’influència on es pot fer la detecció i el seguiment dels i de les esportistes, i determinaran el personal tècnic i mitjans d’acompanyament necessaris per a assolir els objectius individualitzats de cada esportista de la tecnificació

Perquè a Ripoll?

Dimensió geogràfica:
Zona de muntanya del Pirineu Oriental amb oportunitats de practica esportiva específica relacionats amb aquest entorn. Entorn natural idoni per al desenvolupament de determinats esports, trial, btt, orientació, alpinisme, escalada, hípica.

Dimensió econòmica:
Voluntat d’inversió en els equipaments necessaris per la tecnificació esportiva dels esports seleccionats, per part de l’Ajuntament, la Secretaria General de l’Esport i la Fundació Eduard Soler.

Dimensió educativa i mèdica:
Possibilitats i facilitats residencials (residència d’esportistes), educatives: línies especials per els esportistes (IES Abat Oliba i Escola de Treball) i de serveis de suport (Hospital Comarcal de Campdevànol i CAP Ripoll).
Seguiment acadèmic, disseny crèdits específics, adaptacions horàries, atenció mèdica i psicològica.

Dimensió esportiva:
Equipaments esportius: Conjunt d’instal·lacions esportives ja existents i planificació de futurs equipaments esportius. Espais de nova construcció: nou pavelló poliesportiu i nova residència d’esportistes.
Espais naturals: rutes, camins, senders, vies verdes, pistes,… Zones especialitzades d’entrenament.
Adaptacions a l’entrenament i coordinació tècnica conjunta amb el CAR de Sant Cugat i les Federacions esportives respectives.

Què és tecnificació esportiva?

Es considera l’etapa esportiva a partir de la qual es porta a terme la millora del nivell tècnic i competitiu. Comença amb la selecció dels esportistes en edat escolar on es permet preveure’n la projecció futura a l’alt rendiment. Un dels requisits del Pla de Tecnificació es de donar una entorn favorable i agradable per la formació integral de l’esportista, i poder garantir la possibilitat de compaginar els estudis amb els entrenaments i les competicions. Per arribar a crear l’elit esportiva cal disposar d’un context idoni pel desenvolupament iperfeccionament dels joves esportistes, així com instal·lacions imitjans tècnics, científics, pedagògics per tal de millorar les condicions.

Centres Catalans de Tecnificació poden ser multiesportius o especialitzats en funció a les disciplines que es van incorporant. Condicions mínimes per ser reconegut com a tal:

– Instal·lacions esportives del centre.
– Llistat d’esportistes seleccionats per les respectives federacions.
– Personal tècnic esportiu qualificat.
– Centre de medicina de l’esport.
– Residència.
– Centre d’ensenyament de secundària de referència.
– Tutoria permanent.
– Programes d’entrenament coordinats amb les federacions.

El consell Català de l’Esport crea un Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya on tenim dos objectius principals:
– Promoure les potencialitats en excel·lència esportiva de cada territori.
– Faciliti una pràctica esportiva de qualitat sense necessitat d’allunyar-se del seu entorn familiar.

Objectius específics:
– Totes les modalitats esportives han de ser representades en centres de tecnificació.
– Centres de tecnificació amb règim de concentració permanent distribuïdes en el territori.
– Xarxa de punts de tecnificació equilibrats en el territori.
– Xarxa de centres de secundaria que afavoreixin la practica esportiva de rendiment.

Tornar a CTER