La Biblioteca Lambert Mata de Ripoll ha fet balanç del 2022 amb la publicació d’una memòria. Si es comparen les dades amb el 2021, hi ha hagut un augment considerable en el nombre d’usuaris de l’equipament, així com en els préstecs o en l’assistència a les activitats. Esperen que ben aviat puguin arribar a les xifres del 2019, abans de la pandèmia.

Els usuaris totals d’aquest 2022 s’enfilen fins als 60.461, pels 40.573 del 2021. Els mesos amb més activitat han estat l’octubre i el novembre. Els préstecs han estat 32.542, pels 28.168 del 2021. S’han fet un total de 130 activitats i més de 1.000 usuaris han fet servir el Wifi públic de la biblioteca. S’han comprat 3.332 llibres nous, majoritàriament novel·les i llibres infantils, a més de 30 documents sonors i 187 d’audiovisuals. També s’ha fet esporga del fons i s’han donat de baixa alguns llibres dels quals han sortit noves edicions o que han quedat obsolets, i ara el fons de l’equipament compta amb 77.480 elements.

El 2022 la biblioteca ha expedit un total de 287 nous carnets, arribant als 8.222 totals. Pel que fa a les dades de préstec, es van recuperant xifres del 2019 i ja s’arriba a 32.541 documents prestats en total. Han baixat les visites al web de la biblioteca, però creix a d’altres recursos com les xarxes socials. També van baixant els usuaris d’Internet en els equips de la biblioteca, ja que molta gent ve amb el seu portàtil i es connecten al Wifi.

Es continua amb la digitalització del fons antic de la biblioteca, amb ja uns 2.500 títols digitalitzats i que es poden consultar a través de la Diputació de Girona. El 2022 s’han digitalitzat 34.812 pàgines, en total 253 documents.

Pla d’actuació 2023

Enguany la biblioteca també ha publicat un pla d’acció per aplegar les línies d’actuació i els objectius que es planteja per l’any 2023. Aquestes són millorar la gestió de la biblioteca; adequar el fons a les necessitats informatives de la societat actual; fer accessible la major part possible de llibres del fons antic; implementar i potenciar accions per fomentar la lectura i atreure nous usuaris; i fer visible o donar conèixer la biblioteca a la població.

La Biblioteca Lambert Mata fa la funció de biblioteca central comarcal i dona suport a la resta de biblioteques del Ripollès (Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, Ribes de Freser i les sales de lectura de Camprodon i Molló). Té una superfície útil de 1.830 metres quadrats i 3.958 metres lineals de prestatgeries.