El desenvolupament econòmic o desenvolupament local, es pot definir com la capacitat dels territoris per crear riquesa amb la finalitat de promoure i mantenir la seva prosperitat per tal d’incrementar la qualitat de vida dels seus habitants. El seu màxim objectiu és afavorir la reactivació de l’economia i la dinamització de les societats, mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens del territori i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, estimulant i fomentant el creixement econòmic, creant ocupació, a fi de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions locals.

L’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona és l’encarregada de donar el suport als municipis i als ens locals (ajuntaments i consell comarcals) gestionant els programes i projectes orientats al creixement. Aquests programes impulsen el desenvolupament del territori i el doten d’eines i recursos que directament o indirecta, reverteixen en la reactivació de l’economia i en la generació d’ocupació. Un d’aquests suports és a través de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, xarxa a la qual l’Ajuntament de Ripoll està adherida des del 2015.

Us animem a entrar a la nova web i descobrir tots els serveis que l’Àrea de Promoció Econòmica ofereix.

Per més informació contactar amb l’Àrea de Projecció Econòmica de l’Ajuntament de Ripoll.
972 71 41 42  – projeccioeconomica@ajripoll.cat