L’Ajuntament de Ripoll està treballant en diversos projectes transformadors, i per això té l’objectiu d’accedir a les diferents línies de convocatòries de subvencions finançades a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU (PRTR). Es tracta de fons europeus destinats a la transformació, recuperació i modernització de l’economia. Repassem a continuació quins projectes s’han presentat fins al moment:

Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics per a les Entitats Locals (PIREP local)

Pla de sostenibilitat turística

  • Projecte “Ripoll destino sostenible para compartir”. L’objectiu general és consolidar Ripoll com a destí de turisme sostenible.

El Reial decret 853/2021 que regula els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

  • Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de barri: s’ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya incloure el Barri Vell i ravals de Ripoll com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programada per poder actuar en 110 habitatges.
  • Programa de suport a l’oficina de rehabilitació: conveni de col·laboració signat amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la creació d’una oficina de rehabilitació que funciona com a finestreta única per coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió d’ajuts i la prestació de serveis que contribueixen a facilitar la implementació i la gestió integral dels programes de rehabilitació de la línia 3 i 4.
  • Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients: l’Ajuntament ha sol·licitat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya incloure el solar de propietat municipal de Can Guetes com a proposta d’actuació per la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO).