Tal i com ja s’ha fet amb el projecte de rehabilitació de la finca de “La Torre” a la Ctra. de Barcelona, l’Ajuntament de Ripoll presentarà un nou projecte al Programa d’Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics per a les Entitats Locals (PIREP local) per tal d’aconseguir finançament del ministeri per a rehabilitar l’edifici de l’antiga fàbrica del Pla.

En el cas  d’aquest projecte, no s’ha pogut realitzar un procés participatiu de votació popular atès que dels arquitectes amb seu social a Ripoll als quals s’ha animat a presentar-se (i que varen participar en el procés de votació popular de la finca de La Torre) tan sols s’ha rebut una proposta de projecte dins el termini establert.

Així doncs, la proposta que es presentarà en aquesta fase de tramitació de sol·licitud de la línia 2 serà la d’Agustí Vilà i Cubí, arquitectes i associats SLP. La rehabilitació converteix l’actual edifici de la Nau en un edifici capaç d’albergar qualsevol programa i que pot construir-se en el temps segons les necessitats del poble.

CONCEPTE

Consisteix en un RECINTE FIRAL ubicat a la planta baixa i dependències de SERVEIS MUNICIPALS  varis a la resta.

Els dos programes estan comunicats per un doble espai interior amb la possibilitat de funcionar de forma independent. A la planta primera s’hi accedeix a través de rampes i escales des de la part en contacte amb el carrer. S’aprofita l’espai entre aquestes per magatzems o locals. A laplanta baixa s’hi accedeix des de la zona peatonal de la Preparació Tèxtil. El doble espai permet que l’edifici pugui albergar qualsevol tipus de fira, concert, esdeveniment, activitat cultural…

El concepte del projecte és generar un AIXOPLUC, un espai cobert però obert a l’exterior. Es manté “l’esquelet” exterior de l’edifici i part de l’estructura interior. La coberta és totalment nova amb un lluernari a la part central que coincideix amb el doble espai i disposa de plaques fotovoltàiques en els extrems. No hi ha finestres. Només en trobaríem a la planta primera on s’anirien construïnt els espais en fases. Cada un dels espais estaria aïllat interiorment i s’hi col·locarien les finestres corresponents.

Les dues plantes estan comunicades per 3 ascensors i unes escales. Tot i ser un edifici obert, hi hauria algun tipus de tancament tipus reixes que no permetessin controlar-le l’accés. El sol·lució del projecte està pensada en funció del màxim pressupost que es podria disposar per a la construcció.

FINANÇAMENT

Pel que fa a la subvenció que es necessita per a la rehabilitació, ara s’està en un procés de tramitació de la sol·licitud del PIREP LOCAL (Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics de l’Administració Local), en concret per a la seva línia 2. Aquesta subvenció té en compte diversos indicadors, com per exemple que el projecte aconsegueixi una reducció d’almenys el 30% en l’indicador global de consum d’energia primària no renovable de l’edifici. S’ha tingut en compte que sigui un edifici de qualitat, d’alta eficiència energètica i descarbonitzat, en la línia amb els objectius de lluita contra el canvi climàtic.

Dóna’ns la teva opinió!