Per obtenir plaça en un centre educatiu cal fer primer de tot la sol·licitud d’admissió que anomenem preinscripció. L’han de fer tots els alumnes que han d’entrar al primer curs del segon cicle d’ educació infantil (els infants que compleixen 3 anys el 2019, a primer curs de l’educació primària (infants que compleixen els 6 anys el 2019), al primer curs de l’educació secundaria obligatòria – ESO (alumnes que compleixen els 12 anys durant el 2019) i als que volen canviar de Centre escolar.

La preinscripció cal fer-la al centre educatiu escollit del 29 de març al 9 d’abril 2019.

Per més informació podeu consultar la pagina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio o adreçar-vos a al centre que trieu, als Serveis educatius del Ripollès ( 972700918) o a l’Ajuntament de Ripoll.