Del 8 de juny de 2022 a les 9 h del matí fins al 17 de juny a les 17 h de la tarda es pot realitzar la sol·licitud per obtenir el Bo Lloguer Jove. Es tracta d’una subvenció per a facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

Va dirigit a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Preguntes freqüents sobre el Bo Jove: https://ripoll.cat/bo-jove-bases/

Com preparar-se per fer la sol·licitud:

  1. Dona’t d’alta al sistema idCAT mòbil (idcatmobil.seu.cat)
  2. Document nacional d’identitat vigent (DNI). Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
  3. Justificant d’ingressos
  4. Contracte de lloguer o contracte de cessió corresponent a l’any 2022
  5. Rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponent a l’any 2022
  6. Full de transferència bancària normalitzat

Descarrega el cartell informatiu (PDF)