Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se a la Llar d’infants Mare de Déu de Núria de Ripoll, cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Jornada de portes obertes: degut a la situació sanitària no es pot visitar la llar mentre hi ha infants.
El dia 4 de maig a les 17.15 hores i a les 17.45 hores es podrà visitar . S’ha de demanar cita prèvia al telèfon 972 701554. Es farà la reserva per ordre de trucada amb un màxim de 10 persones per torn.

Presentació de sol·licituds: del 13 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos. Demanar cita prèvia al telèfon 972 701554

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 1 de juny 2021

Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny de 2021

Sorteig del número de desempat si fos necessari : entre el 9 i l’11 de juny de 2021

Llista ordenada definitiva: 15 de juny de 2021

Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2021 ambdós inclosos.
Documentació a presentar, en el moment de la preinscripció, juntament amb el full de sol·licitud:
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del DNI dels pares o tutor/a, guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Documentació de criteris de prioritat si és el cas:
L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
L’acreditació de la discapacitat igual o superior al 33% alumne o pare, mare o germans emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o per l’ICAM.
El carnet vigent de família nombrosa o monoparental.