Aquest dimarts, 25 d’octubre, es va dur a terme el ple ordinari de l’Ajuntament de Ripoll, amb la presència de 16 regidors i regidores de la corporació, a la Sala Eudald Pradell. La sessió va ser retransmesa a través de YouTube pel canal institucional de l’Ajuntament i també va comptar amb una desena de persones com a públic. Primerament, com és habitual, l’alcalde Jordi Munell va repassar la correspondència i el despatx de l’alcaldia.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest punt es va aprovar inicialment el nou Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Ripoll i ara se sotmet a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils. En aquest apartat es va abstenir el grup del PSC Ripoll.

També es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana que tracta sobre les terrasses dels establiments restauradors. En aquest cas, després de rebre diverses reclamacions des del sector de l’hostaleria, es fa la regulació pertinent per tal que els establiments puguin col·locar pèrgoles, carpes o tendals a les terrasses per tal de fer-ne el tancament. Hauran de ser estructures desmuntables en un jornal, que podrien ser panells mixtos metàl·lics i de vidre o metacrilat els laterals. El tancament es farà mitjançant una estructura en què hi hagi una part opaca de panell metàl·lic o de ferro de fins a una alçada no inferior a 40 cm i no superior a 70 cm i una amplada màxima de 2 metres, amb la part vidriada fins a un màxim de 2,30 metres d’alçada, o sigui que la suma del panell metàl·lic i la part vidriada o de metacrilat no superin els 2,30 metres. Pel que fa al sostre aquest haurà de ser de teixit retràctil independent de l’estructura del tancament. S’admetrà la col·locació d’estufes que hauran de complir totes i cada una de les normes de seguretat de la normativa aplicable, i no podrà tractar-se d’una instal·lació fixa, entre altres requisits que es detallen a l’ordenança.

Així mateix, s’aprovava l’adhesió a l’acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als ens locals de Catalunya. També va quedar aprovat l’expedient de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini (10 anys) per al finançament d’inversions als vestidors del camp d’esports municipal, per import de 165.000 €. Finalment, el ple va proposar l’adjudicació a favor de la mercantil ‘UNA Cerdanya Puigcerdà SL’ la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del servei de bar de La Lira.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

Es va aprovar inicialment el Pla Director del Verd Urbà de Ripoll, que ha de servir com a full de ruta per a la gestió sostenible dels espais públics.

Àrea de Projecció Econòmica

S’aprovava una pròrroga del conveni d’acció concertada de la nau de transició de propietat municipal núm. 5 de La Barricona fins al 31 d’agost de 2027. Seguidament, va quedar aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i els ajuntaments de la comarca pel repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística (PST) del Ripollès, un subprojecte desenvolupat en execució del pla de recuperació, transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. També s’aprovava l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments, elatiu al repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de sostenibilitat turística en destí (PSTD) del Ripollès.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern, es va aprovar per unanimitat la moció que presentaven tots els grups municipals del ple per sol·licitar a la Direcció General de Trànsit i a la Subdelegació del Govern a Girona que es tornin a realitzar les proves teòriques dels permisos de conduir a Ripoll. Des de l’esclat de la pandèmia, es van passar a fer a Girona com a mesura excepcional i avui dia encara no s’han tornat a fer a la vila.

La següent moció presentada per tots els grups també es va aprovar i era referent a sol·licitar licitar a l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGUAR) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat la inclusió de la comarca del Ripollès en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents.

Les dues mocions presentades per la regidora no adscrita a cap grup municipal Sílvia Orriols no es van aprovar.

Després dels precs i preguntes es va aixecar la sessió, i posteriorment a la intervenció del públic assistent es va donar per finalitzat el ple a les 21.04 h. Podeu recuperar la sessió en vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=W3hPVEIQdQw