Aquest dimarts, 30 de novembre, es va celebrar una nova sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll. Es va fer en format presencial i es va retornar a la Sala Eudald Pradell, l’habitual sala de plens del consistori, que es va adaptar per poder mantenir les distàncies entre els assistents. Va poder haver-hi un nombre limitat de públic a causa de les mesures de prevenció per la Covid-19. La sessió, com és usual, es va retransmetre per streaming a través del canal institucional de YouTube de l’Ajuntament.

La sessió, que va comptar amb la presència de 16 dels regidors i regidors, va començar amb el repàs a la correspondència i el despatx de l’alcaldia per part de Jordi Munell. També es va fer la lectura del Manifest amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. El van llegir les regidores Mª Dolors Vilalta, Anna-Belén Avilés, Rebeca Galavis i Montsina Llimós. Podeu consultar el manifest institucional i el del Consell de Dones de Ripoll, aquí: https://ripoll.cat/manifest-25n-ripoll-2021/

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest apartat, es va donar compte al ple de diverses obligacions previstes en diferents articles de l’ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre de 2012: La tramesa dels estats d’execució al 3r trimestre de 2021 al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. També es donava compte del seguiment del Pla d’Ajust al tercer trimestre del 2021, així com de l’informe de la tresoreria municipal sobre el compliment de la llei de morositat a l’Ajuntament al tercer trimestre de l’exercici 2021.

Seguidament, es donava compte de la circular de la intervenció de l’Ajuntament sobre l’omissió de la Funció Interventora. També de la instrucció relativa al desenvolupament de la funció interventora en l’àmbit de la comprovació material de la inversió.

Al plenari es va aprovar per unanimitat canviar la data de realització de la sessió plenària següent, corresponent al desembre, del dia 28 al 21 d’aquest mes. Així mateix, es va acordar l’adquisició de maquinària tècnica, concretament un vehicle, a través de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i serveis de manteniment. Seguidament s’aprovava l’expedient de ratificació de la sol·licitud d’inscripció al Registre de la Propietat de Ripoll d’una anotació registral a la finca adquirida per l’Ajuntament de Ripoll situat al carrer Vinyes número 23 segon pis.

Es va aprovar, amb l’abstenció d’Alternativa per Ripoll-CUP, concertar una operació de crèdit a curt termini. També es va fer la declaració de situació d’abandonament de fiances, garanties i dipòsits amb data de constitució superior als 20 anys.

També s’aprovava l’addenda de pròrroga del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Ripollès per la gestió dels residus municipals fins al 30 de juny del 2026 i en concret del servei de deixalleries fins al 30 de novembre del 2027. La regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols es va abstenir. Tot seguit, es va aprovar una modificació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal per la prestació del servei de recollida de gossos abandonats al Ripollès.

Finalment, es va aprovar, amb l’abstenció d’Alternativa per Ripoll-CUP, una modificació del conveni entre l’ajuntament de Ripoll i l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) per la supressió de passos a nivell i millora de la permeabilitat del ferrocarril al terme municipal de Ripoll.

Àrea de Projecció Econòmica

Pel que fa a aquesta àrea, es va aprovar inicialment (amb l’abstenció dels grups municipals d’ERC i Alternativa per Ripoll-CUP) la modificació de l’ordenança per acollir-se al programa de Bon Comportament ambiental en el tractament i reciclatge de residus urbans. Aquesta inclourà alguns canvis per l’any vinent que s’anunciaran properament. També es va aprovar inicialment a modificació de l’ordenança reguladora de l’acció concertada per a la rehabilitació d’habitatges al Barri Vell per destinar-los a habitatges de lloguer social.

Després del control i fiscalització de l’acció de govern i dels precs i preguntes dels diferents regidors/es de l’oposició, i ja que en aquest ple no es van presentar mocions per part de la resta de grups municipals, a les 20.54 h es va donar per finalitzada la sessió ordinària del mes de novembre de 2021.

Es pot recuperar sencera, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=bDSQCQLPIrI

Galeria d’imatges: https://photos.app.goo.gl/te6SCutGkK13USsw6