Aquest dimarts, 28 de març, es va dur a terme a la Sala Eudald Pradell la sessió ordinària del ple municipal de l’Ajuntament de Ripoll corresponent al mes de març de 2023. Va comptar amb la presència de 15 dels regidors i regidores de la corporació. El ple es va  retransmetre com és habitual a través del canal institucional de YouTube i també pel perfil de Twitter de l’Ajuntament.

Es va començar amb la lectura de la declaració institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones, per part de les regidores Maria Dolors Vilalta, Chantal Pérez i Rebeca Galavis. Una declaració que podeu recuperar aquí.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Primerament, es va donar compte al ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2022. També es donava compte de l’informe anual de l’Ajuntament emès per part de la Intervenció general en data 14 de març de 2023, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2022.

El ple va ratificar el decret d’alcaldia d’aprovació del Pla Pressupostari a Mitjà Termini relatiu al 2024-2026 de l’Ajuntament, consolidat amb el del Consorci de Benestar Social del Ripollès i amb el del Consorci del Museu Etnogràfic de Ripoll. A més, es va aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2023, en les modalitats de crèdit extraordinari per import de 17.555,32 € i suplement de crèdit per import de 308.558,89 €. Per últim, es va aprovar una modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Privada Catalana Escola del Treball del Ripollès “Fundació Eduard Soler”, relativa als acords primer i segon del document.

Àrea de Serveis a les Persones

Es va aprovar l’inici de l’expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya que s’atorgui la Creu de Sant Jordi a la Fundació MAP de Ripoll. Una iniciativa que ja es va començar a impulsar fa cinc anys, coincidint amb els 50 anys de l’entitat.

Mocions dels grups municipals

No es va aprovar la moció presentada pel grup Alternativa per Ripoll-CUP-Amunt per estudiar un canvi en la gestió de l’Hospital Comarcal de Campdevànol i que aquest passés a ser gestionat directament pel Departament de Salut. Van votar en contra el grup de Junts per Ripoll i els regidors no adscrits Joaquim Colomer i Sílvia Orriols; a favor Alternativa i ERC; i es va abstenir el grup del PSC. Després dels precs i les preguntes, a les 20.56 h es va donar per finalitzada la sessió ordinària del ple, que podeu recuperar sencera aquí: https://www.youtube.com/watch?v=du_3L2MvTpU