Aquest dimarts, 26 de juliol, es va dur a terme la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll. Va ser a partir de les 19.30 h de la tarda a la Sala Eudald Pradell, amb la presència de 15 regidors i regidores municipals. Com és habitual, es va retransmetre a través del canal institucional de Youtube. Hi va poder accedir un nombre limitat de públic.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

Després del despatx de l’alcaldia i el repàs de la correspondència, es va passar a debatre els punts d’aquesta àrea, començant per aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 10/2022 en la modalitat de suplement de crèdit. També es va aprovar per unanimitat una modificació del saldo de drets reconeguts de pressupostos tancats, degut a la comissió d’errors materials, de fet o aritmètics, per import negatiu de 154.862,27 €. Després d’estimar unes al·legacions, s’aprovava també la rectificació del saldo inicial de les obligacions reconegudes i pagaments ordenats d’exercicis tancats, per un import d’11.504,79 €. Així mateix, es va declarar la situació d’abandonament de fiances, garanties i dipòsits recollits a l’informe de tresoreria amb data de constitució superior als vint anys.

El plenari també ratificava l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’11 de juliol, relatiu a la reiteració de la queixa per la manca de facultatius al Centre d’Atenció Primària de Ripoll. Per altra banda, es donava compte d’un altre acord aprovat per Junta de Govern Local relatiu a la felicitació a l’empresa Casals Ventilació pel guardó d’establiment històric de les comarques gironines. Per últim, s’aprovava el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Centre de Telecomunicacions I Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de telecomunicacions a la zona del Catllar.

Àrea de Projecció Econòmica

En aquesta àrea, es va aprovar una pròrroga del conveni d’acció concertada de la nau de transició número 4 de la Barricona fins al dia 31 de desembre de 2023 entre l’empresa Norfeus Lighting SLU i l’Ajuntament de Ripoll. També un conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament en el marc del programa Treball i Formació 2022 per a les línies MG52, PRGC i PANP, en l’anualitat 2022-23. Així mateix, quedava aprovat el segon conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions d’execució i lliurament de les obres d’ampliació de la xarxa de Vies Verdes a les comarques gironines entre el Pirineu de Girona i la Costa Brava. Un altre punt que es va aprovar va ser l’acord relatiu a l’aprovació del repartiment de costos derivats de l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD) del Ripollès, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per acabar, quedava aprovat l’expedient de concessió administrativa, així com el plec de clàusules administratives i econòmiques particulars, per a l’ús privatiu i explotació del servei de bar de la Lira. En aquest cas hi va haver un vot en contra, el d’Alternativa per Ripoll-CUP. Ara se sotmet a informació pública el plec esmentat i s’inicia el procés de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa objecte d’aquesta resolució.

La moció presentada per la regidora no adscrita a cap grup municipal Sílvia Orriols no es va aprovar. Després dels precs i les preguntes, a les 21.07 h es va donar per finalitzat el ple ordinari de juliol. La propera sessió es durà a terme el mes de setembre, ja que a l’agost no n’hi haurà. Es pot recuperar el ple d’aquest dimarts sencer, aquí: https://youtu.be/hO1CJ7mEEvg