Aquest dimarts, 27 de juliol, es va celebrar una sessió ordinària més del ple de l’Ajuntament de Ripoll. Va dur-se a terme en format presencial a la Sala Abat Senjust del consistori. Va comptar amb la presència de 16 dels regidors i regidores i d’un nombre reduït de persones com a públic. Les dimensions de la sala són més grans que les de la de plens, i per aquest motiu va poder entrar públic seguint amb les mesures de distanciament i aforaments que es permeten amb la situació de pandèmia de la Covid-19. El ple també es va retransmetre via streaming a través de la plataforma YouTube.

La sessió, com és habitual, va començar amb el repàs a la correspondència i el despatx d’alcaldia, per part de l’alcalde Jordi Munell. Posteriorment, es va passar a tractar els punts de debat referents a les diferents àrees de l’Ajuntament.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest apartat, es va donar compte al ple de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Ripoll i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per a la supressió de passos a nivell i la millora de la permeabilitat del ferrocarril al terme municipal. Un acord a través del qual ADIF es compromet a la redacció d’un projecte per a poder assolir aquesta finalitat en un futur.

També es va aprovar inicialment una modificació de crèdit, en concret la 10/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat mitjançant baixes de crèdit d’aplicacions de despeses no compromeses, així com amb Romanent líquid de tresoreria per despeses generals. Així mateix, es va aprovar inicialment el Pla director de l’aigua presentat per l’empresa Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll SA (SOMASRSA), que planteja futures accions per tal “d’assegurar l’abastament d’aigua potable a la població”, sempre en la quantitat suficient i amb la pressió adequada en cada punt de la xarxa, tal com va destacar el regidor i cap de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa Joaquim Colomer.

El ple va aprovar la fixació de les festes locals per a l’exercici 2022, que com ja ve essent habitual, seran els dies 11 i 12 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald. En aquesta àrea, també es van resoldre diversos expedients sancionadors en matèria d’animals de races considerades potencialment perilloses.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

En aquest cas, el ple va aprovar, amb els vots en contra del grup d’Alternativa per Ripoll-CUP, la modificació puntual número 31 del POUM de Ripoll, referent al paratge natural nº 12, anomenat ‘Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut’. La seva finalitat és protegir els espais amb valors ambientals i paisatgístics, ajustant la seva delimitació per incloure nous espais amb valors a protegir, excloure els espais que no tenen uns valors específics i on es podrien dur a terme altres activitats d’interès públic, així com restaurar els espais de valor que han estat malmesos.

Àrea de Serveis a les Persones

El plenari va aprovar l’expedient del Conveni Xarxa de Museus de les Comarques Gironines, que es renova amb la voluntat de potenciar les funcions pròpies dels museus com a institució cultural pública, la seva projecció social i cultural i fer-los sostenibles en el context actual. Es tracta d’un conveni entre el departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Girona i diversos museus de les comarques gironines, entre els quals s’hi troba el Museu Etnogràfic de Ripoll.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’equip de govern per part dels diferents grups municipals, on aquests van preguntar sobre els decrets i la junta de govern local, es va passar a les mocions presentades pels mateixos grups. Es va aprovar, amb les abstencions del grup del PSC i de la regidora Sílvia Orriols, la moció presentada per Esquerra Republicana en suport a l’amnistia, que entre d’altres demana “que es reparin els danys causats a les persones represaliades”.

La moció que presentava al ple la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols sobre la regulació dels sacrificis animals als escorxadors de Catalunya no es va aprovar. La regidora Manoli Vega va explicar que l’Ajuntament no té competència en aquesta qüestió i que a l’equip de govern li consta que l’escorxador comarcal compleix amb la normativa establerta pels diferents departaments del Govern.

La darrera moció, també presentada per Orriols, era referent a tancar el polígon de Rocafiguera els dies festius per tal d’evitar tupinades, i tampoc es va aprovar. La regidora Mª Dolors Vilalta va explicar que ja s’està en converses entre l’Ajuntament, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i les propietats de la zona, per consensuar una solució en aquest punt.

Després de diversos precs i preguntes a l’equip de govern, a les 21.25 h es donava per finalitzat el ple ordinari del mes de juliol, que es pot recuperar en vídeo a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=_-Sw9KsbeZ8