Aquest dimarts, 27 de desembre, s’ha celebrat una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, amb la presència de 13 regidors i regidores de la corporació municipal.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

S’ha aprovat la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2022. La població de Ripoll és de 10.955 persones, 5.490 dones i 5.465 homes. En aquesta xifra hi són inclosos 314 habitants que resten pendents del tràmit de renovació padronal i que no consten inclosos en la xifra de 10641 habitants comunicada per l’Institut Nacional d’Estadística.

També s’ha aprovat la Declaració Institucional Antifrau de l’Ajuntament de Ripoll, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la gestió de fons europeus segons l’Ordre HPF/1030/2021.

Seguidament, s’aprovava la ratificació de l’acord entre l’Ajuntament i el comitè d’empresa a i els representants dels funcionaris de la plantilla de personal d’aquesta Corporació, en relació amb el barem de mèrits a aplicar en el concurs de la convocatòria excepcional d’accés per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada (Disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre). Així mateix, quedava aprovada la ratificació dels acords entre l’Ajuntament i el comitè d’empresa i els representants dels funcionaris de la plantilla municipal, en relació amb les proves, temaris, i barem de mèrits a aplicar en el concurs oposició de la convocatòria per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada.

Tot seguit, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Privada Catalana Escola del Treball del Ripollès, Fundació Eduard Soler per tal de construir dos edificis destinats a la creació d’habitatge assequible i sostenible a la zona de Can Guetes.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

El plenari també ha aprovat provisionalment la modificació puntual número 32 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Ripoll, referent a la parcel·la número 4 del sector de La Rodona.

Àrea de Serveis a les Persones

S’ha aprovat inicialment el Pla Local de Joventut de Ripoll període 2022-25. Els punts principals d’aquest  els podeu trobar detallat al butlletí El Bressol d’aquest mes de desembre.

Mocions dels grups municipals

No s’ha aprovat la moció de la regidora no adscrita Sílvia Orriols referent a la condemna dels judicis sumaríssims i execucions públiques de dissidents socials i polítics per part del règim islàmic d’Iran. Després dels precs i preguntes, a les 20.45 h s’ha donat per finalitzat el ple ordinari del mes de desembre del 2022. El podeu recuperar sencer, aquí: https://youtu.be/QYqgLsqy5aY