Aquest dimarts, 26 d’abril, es va dur a terme una sessió ordinària més del ple de l’Ajuntament a la Sala Eudald Pradell. Es va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores de la corporació municipal i, com és habitual, va ser retransmès a través de Twitter i del canal institucional de YouTube, en streaming. Com és habitual, es va començar amb l’aprovació de l’acta anterior, el repàs a la correspondència i el despatx de l’alcaldia, per part de Jordi Munell.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest punt, es va començar aprovant inicialment una modificació de crèdit, en concret la 6/2022, del pressupost municipal, en la modalitat de suplement de crèdit. Posteriorment, es va donar coneixement al ple del canvi de titularitat de la concessió del servei de control d’estacionament de vehicles a la via pública i el control d’accés i estacionament al Barri Vell. En concret, es comunicava l’operació mercantil comunicada per l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA, referent a la transmissió de les participacions dels socis de Cartera Sercoma, SL, a favor d’ESG Movilidad SLU. Això no suposa cap tipus de modificació ni en el contracte formalitzat el 2016 amb l’empresa ni en el seu servei.

Així mateix, s’aprovava el conveni d’expropiació de comú acord entre l’Ajuntament i la sra. Mª Teresa Pellicer Formatger, referent a un terreny a la zona esportiva de l’Avellaneda. El ple ratificava l’acord entre l’Ajuntament i els srs. Juan Carrera Carbonell i Maria Mercedes Carrera Carbonell per tal de regular l’adquisició d’un bé immoble situat a l’avinguda Comte Guifré, 2. També s’aprovava l’expedient de contractació per l’adquisició directa d’aquest bé immoble, que té una superfície de 1.266,53 metres quadrats, per l’import de 72.700 euros. L’adquisició de la finca permetrà a l’Ajuntament disposar d’un aparcament públic per tal de donar resposta a l’escassetat d’aparcament existent al centre de la vila.

També es va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del 4 d’abril d’aprovació de l’Annex 1 al Conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i l’avaluació/actualització d’un Pla local de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament ripollès.

Àrea de Serveis a les Persones

Es va ratificar l’acord de la Junta de Govern Local relatiu a la moció de suport a la candidatura de la sra. Marina Vilalta i Fajula, pastora de 94 anys del nucli de Bruguera que pastura cada dia el seu remat d’ovelles,  a la Creu de Sant Jordi 2022. Se la coneix com la pastora més vella de Catalunya i representa de manera exemplar els valors del conjunt de la pagesia i el món rural, especialment a les dones.

Àrea de Projecció Econòmica

Es va aprovar al plenari el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Ripoll pel cofinançament i les condicions d’execució del projecte de millora de l’eficiència energètica de diferents edificis municipals, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. També es va aprovar una pròrroga del conveni d’acció concertada de la nau de transició número 1 de la Barricona fins al dia 31 de desembre de 2022 entre l’empresa Regulació Tècnica i Control SA i l’Ajuntament.

Mocions dels grups municipals

Es va aprovar per unanimitat la moció presentada conjuntament per tots els grups municipals perquè s’actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per gelades l’abril del 2022, principalment agràries de Catalunya com ara Ponent i altres parts de l’estat.

També es va aprovar a moció presentada per tots els grups municipals exceptuant el PSC sol·licitant el traspàs de competències de serveis estatals a la Generalitat de Catalunya. En aquesta, s’insta a l’Estat a complir tots els compromisos d’inversions pendents i necessàries per tal de millorar els seus serveis a Ripoll, comarca i a Catalunya. També s’insta a l’Estat a complir tots els compromisos de traspàs de competències a favor de la Generalitat de Catalunya, i a la Generalitat a que les inversions al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats de l’equilibri territorial del país. Vots a favor de Junts Per Ripoll, ERC i Alternativa. Abstencions del PSC i Sílvia Orriols.

Pel que fa a la moció presentada per la regidora no adscrita a cap grup municipal Sílvia Orriols, sobre la regulació de la presència telemàtica a les Juntes de Portaveus i Comissions Informatives, es va deixar sobre la taula amb el compromís dels regidors i regidores de revisar el reglament d’aquestes reunions abans d’acabar l’any.

Es va incloure una moció d’urgència per la qual des de l’Ajuntament es demana aclarir i investigar els fets referents a l’espionatge al moviment polític independentista català. Es va aprovar amb els vots a favor de Junts per Ripoll i ERC i les abstencions del PSC, d’Alternativa i Sílvia Orriols.

Després dels precs i preguntes, a les 21.11 hores es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes d’abril del 2022 a l’Ajuntament de Ripoll, el qual podeu recuperar sencer en aquest vídeo del canal institucional de YouTube: https://youtu.be/m65qBPU0Ypk