Aquest dilluns, 8 de novembre, a les set de la tarda, es va celebrar a la Sala Abat Senjust de l’Ajuntament de Ripoll una sessió extraordinària del plenari municipal. El seu objecte era, bàsicament, debatre les modificacions en les ordenances fiscals per a l’exercici 2022. Es va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores del consistori. Primerament, l’alcalde Jordi Munell va proposar al ple condemnar els tràgics fets ocorreguts recentment a la vila pel que fa a l’assassinat d’una veïna, i tots els assistents hi van estar completament d’acord.

Posteriorment ja es va passar a l’Àrea de Serveis Econòmics i Administració General i el regidor i cap d’àrea Josep Maria Creixans va anar detallant les modificacions de les ordenances. Creixans va destacar que aquestes s’han pogut treballar conjuntament amb tots els grups municipals a través de reunions, i que s’han tingut en compte bona part de les aportacions fetes per aquests regidors i regidores. Finalment, les modificacions proposades a les ordenances es van aprovar provisionalment amb els vots a favor de l’equip de govern de Junts per Ripoll, les abstencions del PSC i Alternativa per Ripoll – CUP i els vots en contra d’ERC i la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols.

Descarregueu aquí els dictàmens oficials amb totes les modificacions: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2021/11/Ple-12-20211108-Extraordinari-Dictamens-Premsa.pdf

A continuació, detallem alguns punts de les modificacions en les ordenances explicats pel regidor Creixans:

“Pel que fa als impostos, s’incrementa l’IBI (Impost sobre els Béns Immobles) en un 2,90%, per tal de sufragar l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament, ja que com saben, l’Índex de Preus de Consum (IPC) es va incrementar un 3,1% a Catalunya i es preveu que encara pugi més. També s’inclou el procediment per poder aplicar un recàrrec del 50% per als habitatges d’ús residencial desocupats en caràcter permanent. La resta dels impostos, com l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el de vehicles o el de la construcció, no sofreixen cap increment.

Es modifica la bonificació de l’IBI del seu habitatge habitual a famílies nombroses, que passa del 10% al 50% (depenent de la renda familiar, ja que també pot ser del 40%, 30% o 10%, segons els ingressos). També s’incrementa un 10% la bonificació per a cada fill addicional a partir del quart, fins a un màxim del 75%. També es bonificarà el 95% de l’IBI dels locals buits per a nova obertura de locals, si aquests es dediquen a iniciatives juvenils. Així mateix, es fa una modificació en els imports de la bonificació de l’IBI per promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, incrementant el seu valor. També s’incrementa la bonificació de l’IAE per la utilització o producció d’energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energia renovables o sistemes d’ecogeneració, fins al 30%. Es bonificarà el 25% de l’IAE quan s’incrementi, al menys, en 10 treballadors (censats a Ripoll) la mitjana de personal assalariat amb contracte indefinit. Per últim, es modifica la subvenció per a l’arranjament de façanes i ara en podran gaudir tots els edificis de tot tipus de la vila.

Pel que fa a les taxes, se n’incrementen dues: la taxa d’escombraries, puja en un 3,20% (segons l’estudi de costos aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses), i es manté el carnet de bonificació per bon comportament, per tal de fomentar el reciclatge. El preu del cementiri s’incrementa un 2,20% (segons l’estudi de costos de l’empresa concessionària, per tal de fer diverses actuacions de millora del cementiri). Es manté el mateix preu de la taxa de clavegueram i el preu de l’aigua, així com la bonificació del 100% de la taxa d’obertura d’establiments. Per últim, la taxa d’ocupació de terrasses tindrà una bonificació Covid-19 del 25%, per contra del 50% que tenia l’any anterior.

Pel que fa als preus públics, s’incrementa el preu per l’ús de la piscina en un 3% per als usuaris censats a Ripoll i un 10% per als no residents al municipi. Es reduirà en un 20% el preu del tercer trimestre per als usuaris de la piscina pel tancament de les instal·lacions 15 dies a l’agost. I també es bonificarà als usuaris per al tancament de les instal·lacions esportives per a imprevistos, donant una entrada a cada usuari perquè hi pugui accedir un acompanyant gratuïtament. Es crearà un carnet pels usuaris de la piscina municipal i del gimnàs del CTER amb un preu conjunt per a les dues instal·lacions de 40 euros al mes. I també s’incrementen un 10% els preus públic per al lloguer de les instal·lacions esportives municipals per a usuaris no censats a Ripoll, ja que per a entitats de la vila seran gratuïtes.

S’amplia la tarifació social per a totes les activitats dirigides del Servei de l’Esport, unes 15 en total, així com a l’entrada del Teatre Comtal i altres activitats com música i dansa. La idea és que aquesta tarifació social any a any es vagi ampliant, ja que hi ha un consens entre tots els grups municipals”.

El ple de Ripoll també va aprovar provisionalment la modificació puntual número 31 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) referent al paratge natural número 12, anomenat ‘Plans de la Casa Nova del Roure i de Cal Menut’, amb els vots a favor de tots els regidors/es menys els dos d’Alternativa per Ripoll – CUP.

A les 20.09 hores es va donar per acabat el plenari extraordinari. Es pot recuperar sencer a través d’aquest enllaç de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EbJBEKgcLJs