S’estan començant a treballar les accions a curt termini i amb el comerç

Després de la seva aprovació en la sessió plenària del 26 de gener del 2021, el Pla Estratègic de Comerç i Turisme 2020-2025 ja s’ha posat en marxa. Aquest Pla contempla la implementació d’estratègies per aconseguir una consolidació i millora en la capacitat competitiva dels comerços i el disseny de mecanismes per fer més atractiva i potent l’experiència de comprar al territori, tant pels vilatans com pels visitants.

L’Ajuntament considera que el comerç i el turisme han de ser un motor econòmic i vertebrador de la vila i per aquest motiu es va encarregar a l’empresa INTUERI l’elaboració del pla, que ha estat subvencionat per la Diputació de Girona per un import d’11.000 euros.

Els objectius i fases del projecte serien les següents: per una banda, definir un full de ruta; posteriorment, preveure en les actuacions la seva capacitat competitiva per aconseguir que l’experiència del territori sigui més atractiva i potent, tot analitzant el que aquest ofereix i els valors que li donen identitat pròpia; també fixa unes línies estratègiques d’actuació en els diferents àmbits;  per últim, té l’objectiu que tots els actors puguin treballar junts i amb una estratègia compartida.

Per definir tots aquests punts, s’ha tingut en compte la caracterització del municipi pel que fa al seu entorn, la demografia, l’economia, les infraestructures, els recursos i els actors en l’àmbit del comerç, a més del marc legal i les iniciatives que ja estan en curs. També s’ha fet un anàlisi de l’oferta i la demanda en els sectors que emmarca el pla.

El pla també incorpora un diagnòstic DAFO, és a dir, de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’àmbit del comerç i el turisme. S’han tingut en compte valoracions dels propis comerciants i de compradors o consumidors a Ripoll. També s’hi defineix el model comercial que ha de vertebrar el propi pla. Ripoll vol ser una vila inquieta i encarada al futur, un indret per viure-hi però també per descobrir-lo. I perquè s’hi generin més oportunitats per als residents i més atracció per als turistes, perquè tothom pugui gaudir de Ripoll, la clau és reforçar l’activitat comercial.

Objectius de l’estratègia 2020-2025:

Els objectius del model comercial del pla se centren en tres estratègies: Dinamització, competitivitat i gestió. Són els següents:

  1. Millorar l’experiència comercial i urbana
  2. Captar nous clients i generar noves propostes
  3. Reforçar el comerç ja existent
  4. Promoure i projectar l’emprenedoria
  5. Potenciar l’associacionisme comercial i millorar la seva gestió
  6. El futur del comerç – àmbits de concertació i col·laboració

En cadascun d’aquests objectius, el pla defineix una estratègia amb diferents punts per aconseguir assolir-lo. En total, es tracta d’una vintena de línies estratègiques que es concreten en 48 accions.

En aquests moments, l’Ajuntament està planificant les accions definides a curt termini, per tal de sensibilitzar al sector. En breu, està previst un treball directe amb el sector comercial, per poder adaptar les accions a les necessitats del comerç i planificar diferents campanyes, que consolidin alguns del projectes més valorats pel sector. A més de millorar les infraestructures i entorn per fixar les bases de la dinamització comercial, pensant en afrontar una nova normalitat.

El treball també ha de servir per poder planificar i estructurar les estratègies per avançar en el mig i llarg termini, amb la finalitat d’aconseguir atreure compradors i projectes, que converteixin el sector comerç i turisme, en un revulsiu per l’economia local.

 Consulteu el pla