Segons el Pla d’obertura dels centres educatius, aquesta es farà en tots els casos en la Fase 2 de la desescalada i no implicarà en cap cas la suspensió de la docència telemàtica, ja que  trencaria la dinàmica de l’alumnat i la programació que ja estan duent a terme els centres educatius.

Cada centre s’ha d’adequar a l’arribada de la Fase 2 a cada territori: els que ho puguin fer a finals de maig, hauran de preparar l’obertura per a l’1 de juny.

Es descarta, en qualsevol cas, l’obertura del servei de menjador abans del proper curs i només en casos específics i necessaris es permetrà el transport escolar.

Mesures de seguretat

 • Les mesures d’higiene i el distanciament físic de dos metres.
 • L’entrada i sortida del centre de manera diferenciada per cada grup de d’alumnes.
 • L’elaboració d’un pla específic d’obertura.
 • La continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat.

Llars d’infants, màxim 5 alumnes per aula

 • Les llars d’infants, públiques o privades, estan autoritzades a obrir sempre que confirmin el compliment de les mesures de prevenció sanitàries, d’adequació d’espais i de reorganització amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas per a nadons de 0 a 1 anys, atès que és el grup més vulnerable.
 • Es prioritzaran els nadons els progenitors dels quals hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

Escoles d’infantil i primària, màxim 13 alumnes per grup

Les escoles d’infantil i primària poden obrir en els supòsits següents:

 • Acció educativa presencial de caràcter voluntari en grups de 13 alumnes com a màxim, per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària). Per donar suport a la finalització d’etapa. S’haurà de garantir:
 • Atenció personalitzada del tutor amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell.
 • Tutories en grups reduïts en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari.
 • Acollida per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6), de famílies els progenitors de les quals hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. Es farà en grups d’un màxim de 13 alumnes i en horari de 9 a 13 hores.

Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament. En cas d’obertura, hauran de complir les mateixes indicacions.

Centres d’ESO i ensenyaments postobligatoris

Aquests centres obriran per dur a terme les següents activitats:

 • Acció educativa presencial de caràcter voluntari en grups de 15 alumnes com a màxim, en els següents casos:
 • Alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE)
 • Alumnes que han de superar proves d’accés (PAU, CF, ERE).

Escoles d’educació especial

A causa de les condicions específiques de vulnerabilitat d’aquest alumnat, s’està treballant en un pla específic per a aquests centres i el seu alumnat que es presentarà properament.

Proper curs 2020-2021

Un cop fora de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada, l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat. Els centres hauran d’adaptar els espais per acollir grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a secundària i a d’altres estudis. També cal tenir en compte la condició de vulnerabilitat del personal docent i d’administració i serveis. El mes de juny, Educació trametrà als centres orientacions per tal que elaborin un pla de contingència.