Atesa la situació excepcional causada per la pandèmia del coronavirus de la Covid19, s’ha constituït  una comissió econòmica social formada per tots el grups municipals de l’Ajuntament de Ripoll (Junts x Ripoll, ERC, PSC i Alternativa per Ripoll –CUP), amb l’objectiu d’implementar mesures per fer front a l’impacte de la crisi sanitària, social i econòmica i al municipi.

La comissió fa setmanes que treballa en la redacció d’un pla de xoc, acordat per unanimitat, i que inclou 6  mesures adreçades a famílies, autònoms, comerços i empreses, que es consideren les més necessàries i executables a priori:

  • Ajut de 400 € a autònoms que han hagut de cessar la seva activitat pel Real Decret de 14 de març, i que s’han vist amb l’obligació de tancar el seu establiment.
  • Ajut de 200 € a autònoms la facturació dels quals des del 14 de març fins al 30 d’abril, hagi tingut una reducció del 75%, en comparació a la mitjana de la facturació dels mesos de setembre 2019 a febrer 2020.
  • Microcrèdits o avançaments reintegrables de fins a 3.000 € a interès 0, amb un any de carència, i en dos anys de retorn, destinats a comerços i empreses que s’han vist obligats a tancar el seu establiment, pel pagament de lloguers i subministres.
  • Devolució de la taxa d’escombraries referent a la part proporcional d’un trimestre, a tots els autònoms i empreses que hagin hagut de suspendre forçosament la seva activitat a causa de les restriccions imposades.
  • Dotació d’una partida pressupostaria de 60.000 € destinada a ajuts socials, per a donar resposta a ajuts bàsics d’alimentació, lloguer d’habitatge i subministrament energètic.
  • Obertura d’una oficina específica COVID-19, d’assessorament, informació de mesures, tramitació d’ajuts, mediació en lloguers d’habitatges i locals comercials, tant en l’àmbit empresarial com de particulars.

Per portar a terme aquestes mesures, l’Ajuntament de Ripoll hi destinarà 375.000 €, dels quals 260.000 € seran de modificacions de partides del pressupost 2020, i 115.000 € dels pressupostos participatius 2020.

Aquest pla de xoc s’aprovarà en un ple extraordinari urgent, el  divendres dia 22 a les 19:30 hores.

Cartell informatiu