L’Ajuntament de Ripoll  facilitarà l’accés a les activitats i casals d’estiu que s’organitzen al municipi, mitjançant un programa d’ajudes que s’emmarca en el Pla de Xoc Municipal impulsat per atenuar l’impacte de la COVID-19.

Amb aquest propòsit s’oferirà un paquet d’ajudes adreçat a infants i joves empadronats a Ripoll,   per a fer front als  preus de qualsevol dels  casals i activitats  que s’organitzin al municipi, i en el qual també s’inclou el que desenvolupa l’Agrupació esportiva Ripollès (AER), que tot i que estant ubicat en el municipi de Sant Joan de les Abadesses és una entitat amb una important participació de ripollesos com a socis i usuaris.

Les ajudes podran ser de fins al 50% del cost amb un màxim de 72 € o de fins al 25% de cost fins a un màxim de 36 €, d’acord amb el nivell d’ingressos de la unitat familiar. Aquestes ajudes no repercutiran en les bonificacions directes que l’Ajuntament de Ripoll ja aplica, des de fa anys,  en els casals municipals que ell mateix  organitza.

El seu objectiu principal és garantir que cap infant o jove quedi exclòs de realitzar aquestes activitats per motius econòmics.  Aquestes activitats són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per gaudir d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors, així com per facilitar la conciliació de les obligacions familiars. És evident que enguany, les activitats tindran una triple funció: ajudar a assumir i processar emocionalment les implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants, i fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.

Les bases, que inclouen els requeriments per poder sol·licitar l’ajuda, estan en procés d’informació pública, i es preveu que la convocatòria per fer les sol·licituds s’obri l’última setmana de juny.