A data de 21 d’abril del 2022 han sortit publicades al BOP les bases i la convocatòria del procés de selecció de personal per les Activitats de l’Estiu Actiu 2022 a Ripoll (Esplai d’Estiu, Casal CreActiu, Casal Esportiu i Aventura’t) pel sistema de concurs.

Es convoquen les places següents:

• 1 director/a de lleure a jornada complerta
• 5 monitors/es esportius a jornada parcial
• 4 monitors/es lleure a jornada parcial
• 2 monitors/es de lleure amb experiència en l’àmbit de les arts plàstiques, escèniques o musicals a jornada parcial
• 1 integrador/a social amb formació o experiència en l’àmbit del lleure a jornada parcial
• 1 vetllador/a a jornada parcial

Les bases estableixen que hi ha un període de 15 dies naturals per a poder enviar la sol·licitud, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci; per tant, el període de presentació de sol·licituds serà vigent fins al divendres 6 de maig de 2022.

La sol·licitud es pot fer via telemàtica accedint al Registre General l’Ajuntament de Ripoll mitjançant una instància genèrica. També es pot fer presencialment a la seu de l’Ajuntament, demanant cita al 972 71 41 42 o bé en línia.

Per conèixer els requisits per aspirar a cada plaça consulteu les BASES I CONVOCATÒRIA del procés.