En data 31 de març, s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal en règim laboral temporal per a desenvolupar les activitats d’estiu 2021 (Esplai d’Estiu, Casal CreActiu, Casal Esportiu i Aventura’t) pel sistema de concurs.

La sol·licitud per formar part de la convocatòria es pot presentar en el període comprés entre l’1 i el 15 d’abril   (ambdós inclosos). Es pot fer via telemàtica accedint al  Registre General l’Ajuntament de Ripoll  mitjançant una instància genèrica o presencialment a la seu de l’Ajuntament  demanant cita al 972714142.

Per conèixer els requisits per aspirar a cada plaça consulteu   les bases i la convocatòria

ACTUALITZACIÓ PROCÉS

Ja podeu consultar el llistat d’admesos i exclosos