S’han realitzat 84 revisions gratuïtes i s’han detectat 19 possibles lesions oculars

Del 25 al 28 de juny, l’Institut Oftalmològic Tres Torres ha realitzat una campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i degeneració macular associada a l’edat (DMAE), a través d’una unitat mòbil instal·lada al passeig de Sant Joan, que ha fet revisions oculars gratuïtes a 84 persones, de les quals 57 ja s’havien fet la revisió anys anteriors. La Unitat mòbil pot atendre a 24 persones al dia, per tant les 84 revisions realitzades enguany  representen un 87% d’ocupació.

Amb les revisions realitzades a 49 dones i 35 homes, amb edats compreses entre els 40 i els 90 anys, s’han detectat 3 persones amb possible Glaucoma (PIO alta), 3 persones amb possible DMAE i 13 persones amb cataracta o principi de cataracta.

La campanya es realitza amb l’objectiu de prevenir aquestes malalties oculars, i alhora fer un estudi de la incidència del glaucoma i de la degeneració macular associada a l’edat entre la població a Catalunya. Cal recordar que per tal de prevenir l’aparició de glaucoma i la degeneració macular convé sotmetre’s a una revisió completa dels ulls periòdicament, sobretot a partir dels 40 anys. La hipertensió ocular, la miopia elevada, la diabetis o la hipermetropia són alguns dels factors de risc per a una malaltia, a la que són més propenses les persones que segueixen un tractament amb corticoides i les que tenen familiars directes que pateixin glaucoma.

Més informació Tres Torres