L’Ajuntament de Ripoll necessita incorporar de forma urgent un tècnic d’administració especial als serveis econòmics, per tal de poder cobrir fins a la resolució de la convocatòria de la provisió interina de la plaça. Els interessats/des hauran de presentar historial acadèmic i professional a les dependències de l’Ajuntament
presencialment o bé telemàticament a través de la pàgina web municipal, fins el proper dia 20 de maig a les 14:00 hores.

Més informació