Oberta la convocatòria per l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges del Barri Vell per destinar-los a lloguer social.

Aquesta convocatòria té l’objectiu dajudar als propietaris a la rehabilitació d’habitatges buits del barri vell i oferir garanties de lloguer a través de la borsa municipal de lloguer social, reduint així els habitatges desocupats de la zona.

Es poden beneficiar d’aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques que siguin propietàries d’habitatges ubicats en el barri Vell i que estiguin desocupats.

Es subvencionaran aquelles obres que permetin obtenir l’habitabilitat de l’habitatge per tal que pugui obtenir les condicions de ser ocupat per un llogater.

L’import de les subvencions vindrà determinat per les actuacions que es realitzin segons la valoració dels tècnics municipals. Així mateix també es objecte de subvenció la totalitat de l’ICO i la taxa d’ocupació de la via pública.

Per a realitzar la sol•licitud cal que ompliu el següent formulari i el presenteu juntament amb la documentació especificada a les bases en el servei d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Ripoll en el termini màxim de 31 de maig de 2018.

Aquesta subvenció es compatible amb d’altres atorgades per altres administracions.

Un cop rebudes les sol•licituds la comissió tècnica les revisarà per determinar quines son objecte de subvenció.

Per saber-ne més consulteu les bases de la convocatòria.

Per a qualsevol dubte o informació complementària es pot contactar directament amb el servei d’habitatge de l’ajuntament de Ripoll en horari de 8 a 15 h. de dilluns a divendres.