En data 5 de març, s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal en règim laboral temporal per a desenvolupar les activitats d’estiu 2019 pel sistema de concurs.

Durant un termini de 15 dies naturals a partir de l‘endemà de la publicació, es podran rebre les sol.licituds per a poder prendre part en el procés de selecció del personal de les activitats de l’ESTIU ACTIU 2019 (Esplai d’Estiu, Casal Creactiu, Casal Esportiu i Aventura’t).

Veure llistat d’admesos i exclosos

Veure les bases i la convocatòria