Aquest 11 de maig, segons ha anunciat la Direcció General de Trànsit, entren en vigor nous límits de velocitat en vies urbanes. Es tracta d’una reforma del Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, que també pretén endurir en un futur les sancions contra l’ús del telèfon mòbil al volant i regular l’ús de patinets elèctrics en ciutat.

A partir del dia 11, doncs, en vies urbanes s’haurà d’anar a un màxim de 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera. El màxim serà de 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació, mentre que en vies de dos o més carrils per sentit de la circulació seguirà essent de 50 km/h.

L’autoritat municipal, però, podrà rebaixar prèvia senyalització específica les velocitats genèriques establertes, o bé augmentar-la en vies d’un únic carril per sentit, fins a 50 km/h.