Un cop recollides les sol·licituds per a la contractació de personal en règim laboral temporal per a desenvolupar les activitats d’estiu 2022 pel sistema de concurs i atès que ens és necessari disposar de més monitors esportius dels que s’han presentat a la convocatòria, s’obre un termini de 7 dies naturals (fins al 7 de juny) perquè puguin presentar sol·licituds d’acord amb les bases generals i específiques adjuntes.

El temps de durada del contracte és del 27 de juny al 29 de juliol amb un contracte de jornada parcial de 30/setmanals. L’horari és matins de 9 a 13 h, més dues sortides de tardes i una acampada l’última setmana.

La sol·licitud es pot fer via telemàtica accedint al Registre General l’Ajuntament de Ripoll mitjançant una instància genèrica. També es pot fer presencialment a la seu de l’Ajuntament, demanant cita al 972 71 41 42 o bé en línia.