S’estan duent a terme treballs de manteniment, neteja i arranjament de les instal·lacions

L’empresa Àltima, que gestiona el cementiri municipal de Ripoll ha executat una sèrie d’actuacions durant l’any 2018, amb l’objectiu de millorar els equipaments d’aquest espai i el seu funcionament:

 • .  Rehabilitació de les teulades de l’agrupació Santa Maria
  • Pintat de l’agrupació Santa Maria
  • Actuació a l’entrada antiga i al terra de l’agrupació Santa Maria.
  • Protecció de les barbacanes a l’agrupació Via A, Sant Pere i Sant Eudald degut al seu deteriorament
  • Actuació a les façanes d’una part dela Via A i pintat de la mateixa
  • Rehabilitació del pilar de les columnes en l’agrupació Sant Eudald incorporant-hi de peces de formigó prefabricat per tal de donar-hi consistència als blocs
  • Pintura dels elements metàl·lics de tot el cementiri
  • Substitució de la porta del magatzem de la plaça Santa Maria
  • Actuació per iniciar la rehabilitació de les façanes de les agrupacions més afectades (sanejat de tota la pintura i reconstrucció dels elements estructurals amb aportació “Geolite”)
  • Pintat de les portes de l’entrada antiga i de la zona de columbaris
  • Renovació de la senyalística del cementiri
  • Tractament de les bigues, portes, marcs i bancs de fusta de la capella de Sant Domènech

L’ interès per la cura i la posada a punt del cementiri, preveu més actuacions durant aquest 2019, que permetran resoldre algunes mancances que es contemplen des de fa temps:

 • Disseny del primer espai a la comarca per a l’espargiment de cendres al cementiri
  • Construcció d’una nova ossera
  • Renovació i substitució de les papereres del cementiri i ampliació de punts de recollida de flors
  • Actuacions a l’enjardinament del recinte del cementiri i actuacions de sanejament i poda dels arbres de tot el cementiri
  • Obres de reconstrucció i millora de jardineres
  • Reconstrucció, tractament i pintat de les façanes de la Via A, Sant Pere i Sant Eudald
  • Instal·lació de bancs a la plaça Sant Eudald i la Via A
  • Renovació de part de les escales per fer-ne ús els usuaris
  • Increment del nombre d’escales per fer-ne ús els usuaris
  • Delimitació dels carrils de circulació a les agrupacions
  • S’iniciarà la fabricació i reposició de les barbacanes afectades el darrer any