Aquest dimarts, 29 de març, es va dur a terme una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament, a la Sala Eudald Pradell. Va comptar amb la presència de 16 dels regidors i regidores de la corporació municipal. Com és habitual, es va retransmetre a través de Twitter i del canal institucional de YouTube, en streaming. L’ordre del dia va començar amb la lectura, per part de les regidores Mª Dolors Vilalta, Chantal Pérez i Rebeca Galavis del manifest del Dia Internacional de la Dona. Posteriorment, va seguir l’alcalde Jordi Munell amb el repàs a la correspondència i el despatx de l’alcaldia.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest punt es va començar donant compte al plenari de l’informe anual emès per la Intervenció general de l’ajuntament de Ripoll, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades. Així mateix, també es donava compte  del Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Ripoll de l’exercici 2021

Seguidament, es va aprovar  l’expedient per a la concessió administrativa per a l’ús privatiu, gestió, explotació i  dinamització del servei de Bar de la Sala Eudald Graells. En aquest punt hi van votar a favor tots els regidors/es excepte Alternativa per Ripoll – CUP que es va abstenir. També es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 4/2022 en la modalitat de suplement de crèdit.

El plenari va ratificar el Decret d’aprovació del Pla Pressupostari a Mitjà Termini 2023-2025.

També es va aprovar la modificació del contracte relatiu al subministrament en règim de lloguer d’impressores i d’equips d’impressió, la distribució dels consumibles dels equips, el servei tècnic i manteniment preventiu i correctiu dels equips per l’Ajuntament de Ripoll.

El ple va seguir amb l’aprovació de l’expedient relatiu a la concertació de l’operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions de l’exercici 2022. En aquest punt es va abstenir ERC i Alternativa per Ripoll – CUP. Així mateix, també es va aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici 2021,

Amb el vot en contra d’Alternativa per Ripoll – CUP es va aprovar la pròrroga del contracte administratiu de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Ripoll (Serveis administratius, Equipaments Esportius, Centres Escolars i Equipaments culturals).

Seguidament, el ple va aprovar el conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport entre l’Ajuntament de Ripoll i el Servei Català de Trànsit.

El Plenari va ratificar la Resolució de la Junta de Govern Local referent a la sol·licitud a l’estat del manteniment dels serveis estatals a Ripoll per tal de garantir l’atenció ciutadana presencial a les persones grans i persones amb dificultats digitals. En aquest punt hi van votar a favor tots els regidors/es excepte la regidora no adscrita Sílvia Orriols.

Amb tots els vots a favor es va fer l’aprovació inicial del Reglament de la Policia Local de Ripoll.

El ple també va ratificar la Resolució de la Junta de Govern Local referent a la Sol·licitud d’inclusió de diferents infraestructures de Ripoll al Grup de Treball per a les infraestructures de les comarques Gironines, així com a donar suport a l’Institut Abat Oliba referent a la revisió de la decisió de no dur a terme el Cicle Formatiu de Direcció de Cuina, i l’estudi de viabilitat d’altres disciplines.

Com a últim punt d’aquesta àrea es van aprovar els expedients relatius a resolucions sancionadores en matèria d’animals de races considerades potencialment perilloses.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

El ple aprovava, inicialment, el canvi de nom del carrer General Fuensanta a carrer dels Ferroviaris.

Àrea de Projecció Econòmica

En aquest punt el ple va aprovar d’una ordenança d’ajuts als establiments afectats pel tancament i reducció d’aforaments per Nadal.

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern es va passar a les mocions dels grups municipals. Primerament, es va aprovar una moció presentada per tots els grups municipals per millorar l’atenció a la gent gran a les entitats bancàries amb seu a Ripoll.

També es va aprovar la moció presentada per ERC per adherir-se al programa Apropa Cultura.

Pel que fa a les tres mocions presentades per la regidora no adscrita Silvia Orriols, pel que fa a la primera, restaurar, consolidar i dignificar els dos extrems de l’antic pont del Freser, d’origen medieval, no es va aprovar. Pel que fa a la segona moció, referent a fer un homenatge i reconeixement a la figura del Ripollès Toni Colomé, es va deixar sobre la taula, ja que l’equip de govern va explicar que s’està treballant conjuntament amb la família del difunt per a fer aquest reconeixement. La tercera moció presentada, contra l’incivisme viscut i sofert el 8 de març del 2022, es va retirar perquè des de l’Ajuntament ja s’està actuant en aquests actes incívics ocorreguts.

Després dels precs i les preguntes, a les 22 h, es va donar per finalitzat el ple ordinari del mes de febrer, el qual podeu recuperar sencer aquí: https://youtu.be/dUdFEmV2Pcg