El dimecres 8 de juny membres del jurat de Viles Florides van visitar Ripoll per avaluar l’estat i l’evolució dels espais verds de la vila. Aquestes visites, que a causa de la pandèmia, no es feien des del 2019, serveixen per decidir quantes Flors d’Honor corresponen a cada un dels municipis de Viles Florides. Actualment Ripoll, en té 3 d’un màxim de 4.

El jurat va ser rebut pel regidor i Cap de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, Joaquim Colomer i per la Carme Arimany, tècnica de la mateixa àrea. Després d’una reunió per bescanviar informació i explicar els nous projectes i accions al jurat,  es van desplaçar a diferents punts de Ripoll per mostrar el patrimoni vegetal i paisatgístic i així avaluar-ne l’estat i evolució.

Una de les accions més destacables d’aquest 2022 és la plantació d’una trentena d’arbres de diverses especies a diferents ubicacions de la vila. A més, a l’acció, s’hi suma, que el nou arbrat segueix els criteris del nou Pla Director del Verd Urbà en el qual l’Ajuntament està treballant. Una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública que permetrà  al municipi conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que estructurà la gestió perquè aquesta sigui més eficient. En definitiva, el Pla director del verd urbà descriu les línies d’actuació per assegurar una millora qualitativa i quantitativa dels espais verds així com una major eficiència en la seva gestió.

Viles Florides, format per més de 160 municipis catalans, és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que té el suport de l’Agència Catalana de Turisme. L’objectiu és posar en valor la riquesa natural i paisatgística dels municipis catalans amb el reconeixement públic dels projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que esdevinguin un exemple a seguir per altres localitats, i també donar a conèixer a la població local els valors dels espais verds i jardins de la ciutat. El mes de d’octubre, en una gala celebrada a Tarragona es sabrà quantes Flors d’Honor rep enguany Ripoll.