Tal i com ja va informar l’Ajuntament, la Direcció General del Cadastre, depenent del “Ministerio de Hacienda”, ha estat realitzant treballs de regularització cadastral al nostre municipi. L’Ajuntament, que no té cap competència en aquesta matèria, va establir un servei d’assessorament per aquelles persones que necessitessin ajuda en referència a resoldre aquestes gestions.

Ens han informat que properament procediran a girar les quotes que han generat aquestes regularitzacions. Per aquest motiu, l’Ajuntament comunica que manté el servei d’assessorament i que es posa a la disposició dels contribuents. Per qualsevol consulta relativa a les noves quotes, també podeu posar-vos en contacte amb el Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès.