S’ha publicat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya la licitació de la concessió del servei de perruqueria del CC Ripoll Centre. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 8 de gener de 2020 a les 17:00 h.

La presentació de les sol·licituds i de tota la documentació relacionada s’haurà de fer de forma electrònica.

En aquest enllaç trobareu l’oferta:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=55562043