Les sortides per passejar o fer esport quedaran a primera hora del matí o a la nit, la gent gran i els dependents podran al matí o al vespre i els infants ho faran durant el migdia i la tarda

El Govern Espanyol  ha dictaminat que les sortides per fer esport o passejar, a partir del dissabte 2 de maig, es realitzaran en franges horàries.

Així doncs les sortides al carrer es faran en diferents franges horàries. Per una banda, els majors de 14 anys que surtin a fer activitat física o a passejar, d’altre aquelles persones dependents o majors de 70 anys i finalment, les sortides amb els infants. No obstant això, les franges horàries només seran obligatòries als municipis de més de 5.000 habitants.

Franges horàries, esport i passejades

D’aquesta manera, entre les 6 hores i les 10 hores del matí o entre les 20 hores i les 23 hores, es podrà sortir al carrer per fer esport o un passeig. Amb això, l’esport es podrà realitzar de manera individual, un cop al dia i dins del municipi. Els passejos es podran realitzar amb una persona amb la qual es visqui, un cop al dia i a  1 quilòmetre del domicili, sempre mantenint les mesures d’higiene i la distància de seguretat.

La segona franja, serà per les persones dependents i les persones majors de 70 anys, pels quals quedaran establertes les franges entre les 10 hores i les 12 hores o entre les 19 hores i les 20, seguint les mateixes indicacions d’un cop al dia i a un quilòmetre de casa amb una persona convivent.

Finalment, els passejos amb els menors de 14 anys, el Ministeri de Sanitat ha concretat que es redueix la seva franja per realitzar-los entre les 12 hores i les 19 hores, seguint la norma dels quatre 1: un cop al dia, a un quilòmetre de distància, durant una hora i acompanyat d’un únic adult.

Per tant:

  • De 6 h a 10 h i de 20 h a 23 h: es podrà fer pràctica esportiva i passejades.
  • De 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h: podran sortir les persones dependents.
  • De 12 h a 19 h: podran sortir els nens al carrer.

Recollida agricola no professional

D’altra banda, també a partir del dissabte 2 de maig, es podrà realitzar la recollida agrícola no professional de manera individual en el municipi o el municipi adjacent i, en cas que es tracti d’una recollida d’autoconsum o per atendre d’animals, es podrà realitzar més enllà.

*Podeu Consultar  més informació de la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que es recull en el BOE-A-2020-4767,  en aquest document.

Podeu Consultar  més informació de la Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas que es recull en el BOE-A-2020-4768, en aquest document.

FAQs activitat esportiva i passejades

Cartell franges horaries

Cartell explicatiu passejades i activitat física

Cartell terme municipal de Ripoll