Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes d’agost, el nombre de parats a Ripoll  se situa en 616 persones, dels quals 296 són homes i 320 dones.  D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són els menors de 25 anys amb un total de 56 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 231 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de maig són les persones majors de 45 anys amb un total de 329 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 406 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 141 persones, la construcció amb 10 persones, les persones sense cap treball anterior amb 34 i per últim l’agricultura amb un total de 8 persones aturades.El total d’afiliats a la Seguretat Social és d’un total 5.479 persones.

L’Ajuntament de Ripoll es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Informe mes d’agost