Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes d’abril, el nombre de parats a Ripoll ha pujat en 110 persones i se situa en 551 persones, dels quals 272 són homes i 279 dones, xifres que mostren una pujada de 10 persones respecte al passat mes de març, un augment de 63 homes i 47 dones.
D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són els menors de 25 anys amb un total de 46 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 220 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes d’abril són les persones majors de 45 anys amb un total de 285 persones aturades.
Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 388 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 105 persones, les persones sense cap treball anterior amb 27, la construcció amb 26 persones, i per últim l’agricultura amb un total de 6 persones aturades.
El total d’afiliats a la Seguretat Social és d’un total 5.442 persones.
L’Ajuntament de Ripoll es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Informe mes d’abril

Font estadística