Coincidint amb l’entrada a la fase 2, l‘Arxiu Comarcal del Ripollès,  estableix el servei de consulta amb cita prèvia a través del correu electrònic acri.cultura@gencat.cat i/o el telèfon 972 71 57 15.

L’usuari haurà de comunicar, mitjançant aquests canals, i amb un mínim de 24 hores d’antelació, la sol·licitud d’accés a la consulta presencial, tot indicant el nom, la data, l’hora i la durada aproximada de la visita. Igualment, per facilitar la preparació de la consulta i en la mesura del possible, haurà de fer constar la documentació que vol consultar. L’arxiu respondrà indicant el dia i hora en què pot efectuar la consulta.

Aspectes importants:

  • L’horari d’obertura al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
  • L’aforament de l’arxiu a la sala de consulta és d’un màxim de 3 persones de forma concurrent.
  • La persona usuària ha de fer la seva comanda de consulta prèviament i l’arxiu la servirà el dia i hora indicat. En el cas que els documents que es demanin estiguin en quarantena, l’arxiu ha d’informar d’aquesta circumstància i indicar en quin moment estaran disponibles.
  • L’usuari haurà de seguir les indicacions de seguretat i salut establertes per l’Arxiu.
  • L’Arxiu posa a disposició de l’usuari gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús facilitats per l’Ajuntament de Ripoll i mascaretes.
  • Cal mantenir la distància mínima de seguretat de 2 metres entre les persones que fan ús de la sala de consulta.
  • Les consultes presencials sempre han de ser individuals. No és permesa la consulta d’un mateix document per part de dues o més persones alhora.
  • Els usuaris han de portar els seus propis estris d’escriptura que en cap cas s’han de compartir amb altres persones concurrents a la sala de consulta.
  • L’usuari ha de procedir a la neteja de guants amb gel desinfectant, cada vegada que surti de la sala de consulta (períodes de descans, lavabo, etc.).