L’alcalde de Ripoll alerta contra l’envelliment de la població comarcal

En la darrera sessió del Consell d’Alcaldes del Ripollès, celebrada el passat dia 9 de gener, l’alcalde de Ripoll va exposar les darreres dades de població publicades i les noticies generades al respecte, que situen novament a la nostra comarca com una de les més envellides i amb percentatges de pèrdua de població continuats de les comarques de Girona i de Catalunya; i també amb menors percentatges de població jove i menors de 30 anys, amb el risc que això darrer comporta per al futur.
Jordi Munell va proposar celebrar una sessió especial monogràfica del Consell d’Alcaldes del Ripollès, per analitzar amb profunditat aquestes dades, si cal poble per poble, estudiar les causes locals i globals, convidar a experts i analistes i debatre propostes que es poguessin plantejar i aprovar al Consell Comarcal del Ripollès. L’alcalde de Ripoll creu que El Ripollès hauria de plantejar-se com un eix estratègic prioritari del futur comarcal mitigar el descens de població, recuperar la pèrdua constant de població jove i la natalitat; amb l’evidència que temes o problemes ja recurrents com l’oferta de treball, les comunicacions, l’accés a les tecnologies de la informació, el servei ferroviari, etc., són elements clau en aquesta situació de regressió demogràfica que es va perpetuant.
Munell va plantejar en aquest marc d’estudi, rellegir i fer els replantejaments necessaris, tant al Pla Estratègic Comarcal del Consorci Ripollès Desenvolupament elaborat el 2012 i vigent fins el 2021, les dades del qual podeu consultar a Pla d’Acció del Consorci Ripollès Desenvolupament 2011-2021 com el Pla Ripollès Futur 2020 elaborat ara ja fa 14 anys, així com al projecte de la nova Llei de Muntanya que està elaborant el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per tal que aquests documents i marc legislatiu contribueixin de forma efectiva i per als propers decennis a mitigar aquest fenomen de despoblament que no afecta únicament al Ripollès sinó a les altres comarques de muntanya de Catalunya. Segons Munell un país equilibrat no es correspon a un model de país-ciutat on la majoria de la població, els serveis i les ofertes en concentren en les grans àrees metropolitanes, deixant la resta de territoris –especialment els interior més allunyats- en despoblament progressiu.
Finalment Munell va proposar també incloure en la propera sessió del Consell d’Alcaldes del Ripollès el seguiment dels acords del Pacte comarcal per a la Indústria subscrit el 2016 amb la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i la Cambra de Comerç de Girona i altres agents socials i socioeconòmics per a l’impuls del sector secundari a la comarca, com a estratègia d’assentament de població, retenció de talent professional i creació de llocs de treball estables.

2018-01-15T11:36:05+00:0015 gener 2018|Actualitat Ajuntament|