Els nius que es trobin inactius a l’hivern ja no es retiraran perquè no són reutilitzats per les vespes i queden abandonats.

L’Ajuntament us informa que si detecteu la presència d’un niu de vespa asiàtica (Vespa velutina) contacteu amb el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament al 972714142 o a la Policia Local al 972714414. També es recomana avisar als Agents Rurals a través del @112, del telèfon 935617000 o del correu velutinacar@gencat.cat. Des d’aquest servei es gestionarà la inspecció de l’indret, i procediran a gestionar la retirada dels nius en el cas que estiguin situats en un espai públic o en un espai privat que pugui afectar una zona pública. En el cas dels nius situats en espais privats que no afectin l’espai públic correspondrà al propietari afectat assumir la retirada del niu.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va introduir-se a finals del 2004 a França a través d’un container que venia de la Xina. Posteriorment es va estendre per tot el sud de França i l’any 2007 ja s’estimava que hi havia milers de nius. A Ripoll es van detectar els primers nius l’any 2014. S’estima que la velocitat d’expansió ha estat de 100 km/any.

La vespa velutina instal·la els seus nius, preferentment, a les branques altes dels arbres a les zones agrícoles i boscoses, i a les zones urbanes també en molts altres llocs com pèrgoles, galeries, voladissos, arquetes, etc. Els nius són com una gran bola de paper (vegeu foto 1) i poden arribar a fer més de 60 cm de diàmetre. Els nius que es trobin inactius a l’hivern ja no es retiraran perquè no són reutilitzats per les vespes i queden abandonats.

Respecte a la salut humana, la seva incidència sobre la població és similar a les altres vespes autòctones, és a dir, no pessiga a les persones sinó és molestada, o bé si no ens apropem al seu niu. La pessigada produeix una recció antihistamínica normal, llevat de les persones sensibles o amb problemes d’al·lèrgies a les vespes.

Aquesta vespa produeix un impacte ecològic important, ja que és predadora de l’abella de la mel i d’altres espècies pol·linitzadores. És important diferenciar-la de les autòctones (vegeu foto 2), ja que en aquest cas s’han de respectar i no eliminar-les si no és necessari (en el cas de les abelles, es recorda que es troben protegides per llei i prohibida la seva eliminació).

Més Informació a

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/actuacions/gestio_fauna_invasora/vespa_asiatica/