La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència únic de les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l’administració. Es basa en un model de relació integrat, que permet a l’empresariat poder realitzar les seves gestions i els tràmits administratius independentment de qui en sigui l’ens responsable. Perquè pugui tenir èxit, és necessària la implicació del món local en el projecte. Doncs bé, l’Ajuntament de Ripoll ha rebut una carta del conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, agraint el fet que l’ens ja sigui un Ajuntament FUE.

Amb aquesta adhesió, que ja es va materialitzar fa un temps, l’Ajuntament de Ripoll acompleix el que disposa la nova Llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica i a més, mostra el seu compromís en els nous reptes i projectes tecnològics de tramitació unificada o de pagament de les taxes de manera electrònica, per assolir que les dades es donin una única vegada i totes les fases de la tramitació siguin electròniques.

Ser un Ajuntament FUE implica col·laborar en l’objectiu d’aquesta llei, una regulació pionera a Europa en l’àmbit de l’activitat econòmica, ja que farà possible l’aplicació del principi de “només un cop” (Once Only) que impulsen les directrius de la Unió Europea i que integra els tres nivells de l’administració (català, local i estatal). Aquesta normativa beneficiarà a 564.000 empreses i 362.000 autònoms (el 89% de les empreses i el 91% dels autònoms) i suposarà un estalvi de 38,4 milions d’euros anuals per als agents empresarials beneficiats.

En la carta del conseller Tremosa, aquest apunta que li agradaria “poder seguir comptant amb vosaltres en l’impuls econòmic dels emprenedors i empresaris del vostre municipi, en fer possible la col·laboració entre administracions”. I és que aquest nou model que vol reduir les càrregues burocràtiques és fruit del treball col·lectiu entre el Departament d’Empresa i Coneixement amb representants dels diferents actors econòmics implicats i el món local. Ara cal consolidar-ne la implantació i fomentar-ne l’ús entre la ciutadania.

Característiques de la FUE

  1. Integració de serveis i tràmits que afecten tot el cicle de vida de l’empresa amb la informació i requisits necessaris
  2. Independència de l’Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l’Administració local, Generalitat i Administració de l’Estat
  3. Multicanalitat: els serveis es presten pel canal que esculli l’empresa i es prioritza l’electrònic
  4. Ús d’un model col·laboratiude prestació de serveis
  5. Celeritat i eficiència tot fomentant la resolució immediata