Amb la voluntat de facilitar l’emancipació i l’accés a l’habitatge a les persones joves de 18 a 35 anys i en el   marc del projecte de consolidació del jove a l’entorn rural, l’Ajuntament de Ripoll, des de l’Àrea de Projecció Econòmica, destinarà un habitatge de propietat municipal en règim de lloguer a aquest col·lectiu. Aquest se suma als dos que ja es van entregar a principi d’any i dóna continuïtat a un projecte amb el qual l’ajuntament creu fermament.

L’habitatge, ubicat a la Carretera Barcelona, té 87 m2 i consta de tres dormitoris dobles, un menjador estar, una cuina i un bany amb capacitat per 4/5 persones i està destinat a parelles amb un fill o famílies monoparentals amb dos fills a càrrec seu. El preu de lloguer serà de 280 €/mes + despeses comunitàries + taxa d’escombraries. Les persones interessades a accedir-hi hauran de complir les bases de la convocatòria, que recullen entre d’altres, l’obligatorietat de portar un mínim d’un any empadronat a la vila.

Actualment encara no és possible presentar sol·licituds per accedir a l’habitatge, ja que les bases de la convocatòria estan en fase d’ informació pública per un període de 30 dies hàbils. L’ inici del termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les normes particulars, que serà el 10 de gener, i per un període de 30 dies naturals. Les bases es poden consultar a la web municipal – https://ripoll.cat/-, dins el portal de transparència, a l’apartat de subvencions i ajuts.

Descàrrega d’imatges https://photos.app.goo.gl/VfZCC2M7PqHsv8NV7