Sota el lema “Apostem pel Barri Vell”, subvencionat pel servei públic d’ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball als Barris”, el consistori Ripollès, està realitzant un estudi sociològic. L’objectiu del mateix és obtenir una informació actualitzada del barri per tal de poder formular estratègies futures, adaptades a les necessitats reals dels seus habitants i el seu territori.

L’estudi consisteix en un recull de dades a nivell sociològic, d’ habitatge, de treball, etc., de totes les persones que viuen en el barri vell de Ripoll. Per obtenir-les es farà mitjançant una enquesta pis a pis d’aquest sector del municipi. Les persones que realitzaran aquest estudi aniran degudament acreditats per l’ajuntament. En cas que un veí del barri vell no hagi rebut la visita d’aquestes persones acreditades, pot passar per l’oficina del ciutadà del mateix ajuntament i se l’hi entregarà l’enquesta, que ell mateix podrà complimentar.

Les persones que hagin col·laborat responent aquest formulari, participaran en un sorteig de 3 sopars per dues persones en un dels restaurants del barri vell a escollir pels afortunats.