Aquesta setmana l’Ajuntament ha entregat les claus del 3è habitatge de la promoció 2019 dels habitatges destinats a joves i en règim de lloguer, a una de les adjudicatàries en el sorteig realitzat el passat mes de maig. Aquest, el primer rehabilitat al barri vell, se suma als dos que ja es van entregar a principi d’any i dóna continuïtat a un projecte amb el qual l’ajuntament creu fermament.

Tal com es va anunciar fa uns dies el mes de gener s’obrirà una nova convocatòria. Actualment les bases de la convocatòria estan en fase d’ informació pública per un període de 30 dies hàbils. L’inici del termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les normes particulars, que serà el 10 de gener, i per un període de 30 dies naturals. Les bases es poden consultar a la web municipal – https://ripoll.cat/, dins el portal de transparència, a l’apartat de subvencions i ajuts.

Descàrrega d’imatges https://photos.app.goo.gl/3k9JcifDtVbPKstL7