L’Ajuntament demanarà al Govern d’Espanya que el tipus d’IVA aplicat als serveis funeraris sigui el dels productes bàsics del 4% en lloc del 21% que s’aplica actualment

A causa del considerable increment de defuncions produïdes a Catalunya per la pandèmia de COVID-19, el passat 1 d’abril el Govern de Catalunya va declarar  els serveis funeraris com a “serveis de prestació forçosa”.

Les funeràries, tot i ser en molts municipis de gestió privada, tenen la condició legal de servei essencial d’interès general. Amb motiu de l’estat d’alarma, el Govern va instar als ajuntaments, que són l’administració competent dels cementiris i dels serveis funeraris, que fixessin uns preus màxims mentre duri la crisi del coronavirus, amb unes tarifes fixades que seran vigents fins a 31 de desembre de 2022; aquests preus havien de ser comunicats abans del 8 d’abril i validats pel Departament de Salut.

L’Ajuntament de Ripoll ha proposat a la Generalitat que el preu del servei funerari bàsic al municipi sigui, com a màxim, de  1671,86.-€. Aquest preu inclou: el fèretre, feines  de recollida i condicionament i trasllat i estada a dipòsit, vehicle fúnebre i personal, certificats i tràmits al jutjat, i  trasllat final al cementiri o crematori.

En aquest preu cal afegir l‘IVA que actualment és del 21% i des de l’Ajuntament de Ripoll es demana a l’Estat que es pugui passar a un 4% com servei de necessitat bàsica. En aquest preu màxim s’hi ha d’afegir les despeses de les opcions finals escollides pel finat o la família: bé sigui enterrament en cementiri i per tant el preu final dependrà de si es disposa de nínxol o cal llogar-lo i les taxes municipals de cementiri, o si s’escull l’opció d’incineració i urna.

Aquests imports seran  vigents fins a 31 de desembre de 2022, perllongant els imports acordats per més  enllà de la crisi del Covid19.

L’equip de govern de Ripoll  considera que amb aquesta mesura de preu màxim es posa d’evidència que en aquest servei bàsic caldria aplicar-li per part del Govern Espanyol, i amb caràcter d’urgència,  la reducció del tipus d’IVA, passant del 21% actual a un del tipus reduït  del 4%. Els enterraments són un servei essencial i bàsic, i més tenint en compte la situació en què vivim. Amb aquesta  demanda,  l’Ajuntament se suma a una petició ja reiterada històricament per part de diferents institucions i entitats com el Síndic de Greuges de Catalunya, des de la darrera aplicació dels tipus d’IVA de l’any 2012.

Es poden consultar els preus dels serveis funeraris a la pàgina web d’àltima