Un any més l’Ajuntament ha previst una campanya informativa sobre el contingut del pressupost municipal del consistori per a aquest any 2021. L’objectiu, per una banda, és facilitar a la ciutadania una explicació senzilla  del pla econòmic i financer que recull com l’Ajuntament gestiona els diners públics per donar resposta a les necessitats del municipi i per l’altra, fer-la coneixedora del cens oficial del municipi.

El fulletó informatiu inclou les principals despeses dels tres eixos prioritaris per l’Ajuntament: el d’acció social, el d’economia i ocupació i el d’acció cultural i coneixement. El document també fa referència de les fonts d’ingressos, així com la destinació de les despeses. També s’hi mostren les principals inversions per l’any 2021 així com el deute municipal. Així mateix mostra el desglossament del total del pressupost consolidat per l’any 2021, que ascendeix a 17.264.295,68 € i que engloba el pressupost total de l’Ajuntament, Somasrsa, Consorci de Benestar Social, Fundació Guifré i Patronat del Museu Etnogràfic.

La publicació també inclou el Cens del 2019, que recull les dades del padró municipal recollides a 1 de gener del 2020 (les dades es recullen a un any passat) i que mostra un augment de 75 persones respecte a l’any anterior.

El Pressupost Municipal serveix per planificar, programar, controlar i avaluar les actuacions municipals i fer el seguiment de les finances. És una eina de caràcter anual i especifica les previsions d’ingressos i despeses.

El fulletó es podrà recollir a forns de pa, farmàcies, llibreries, equipaments municipals i consultar en línia.

FULLETÓ