La Brúixola, és la guia d’educació a temps complet de Ripoll. Un recurs que recull i l’oferta d’activitats adreçades a infants i joves i a les seves famílies perquè puguin conèixer tot el que ofereix el municipi. Ripoll, com a ciutat educadora i impulsora del Pla Educatiu d’Entorn 0-20, ofereix en aquesta guia tot el ventall d’activitats de les entitats, associacions i centres públics i privats que es poden realitzar al municipi. Ripoll aposta perquè l’educació vagi més enllà de les aules i vetlla perquè l’entorn tingui una oferta variada i àmplia en què infants i joves puguin portar a terme activitats que formin part del seu aprenentatge vital.

La Brúixola està organitzada per temàtiques. S’hi poden consultar activitats relacionades amb les arts escèniques i la dansa, les arts creatives, els idiomes, la música, l’esport i el suport a la tasca escolar. Seguidament, hi trobareu les activitats que organitzen diferents serveis i entitats i, finalment, diverses activitats extraescolars organitzades per AFA (associacions de famílies) de Ripoll.

Amb aquesta classificació, els infants i joves, juntament amb les famílies podran elaborar el seu itinerari formatiu personalitzat, segons les seves motivacions, interessos o inquietuds.