Dilluns es va celebrar a la seu de l’Ajuntament la Junta Local de Seguretat de Ripoll, que es convoca cada tres mesos. La Junta de Seguretat, presidida per l’alcalde, és l’òrgan de coordinació de la seguretat pública al municipi. Composa la junta el Delegat territorial del Govern de la Generalitat a Girona, el director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, la Regidora de Seguretat Ciutadana del mateix Ajuntament, el Sots Inspector de la Policia Local de Ripoll i el Cap de Mossos d’Esquadra del Ripollès. Té per missió  la presa de decisions en base a la informació i el coneixement que aporten els diferents membres en relació a les seves funcions i responsabilitats. A la junta s’estableixen espais de debat informat que permetin la presa de decisions sobre les necessitats i prioritats en matèria de prevenció i seguretat, així com els mecanismes de coordinació en les intervencions, programes o accions. També es comparteixen les possibles incidències destacades i es cerquen solucions conjuntes s’hi procedeix.

Un dels punts a considerar de la reunió fa referència als patrullatges mixtes entre la Policia Local i els Mossos d’esquadra que s’efectuen, des de ja fa anys durant les Festes de Nadal. El treball coordinat i conjunt d’aquests dos Cossos de Seguretat aporta efectivitat i eficiència, i per tant es va valorar com a molt positiu. Per aquest motiu, i amb la voluntat se seguir treballant de forma conjunta, a partir d’aquest mes de febrer s’establiran reunions mensuals entre la Policia i el Mossos per continuar fent patrullatges mixtes i actuacions conjuntes de seguretat.

Actualment la Policia Local de Ripoll disposa d’una plantilla formada per 1 Sots Inspector, 1 Sergent, 1 caporal i 12 agents. Amb l’Objectiu de reforçar, potenciar i garantir la seguretat i el benestar del conjunt dels veïns i veïnes i dotar la Policia Local de més recursos, aquest 2019 està previst incrementar la plantilla amb dues persones més, encaminades a reforçar la tasca diària.