Des d’avui la Policia Local de Ripoll ja disposa d’aquestes càmeres personals que cada agent porta posada en el seu uniforme, però que també es poden portar al cotxe policial, a les motos, o inclús les poden portar unitats canines.

Amb aquests dispositius, que funcionaran les 24 hores del dia, es pretén salvaguardar la seguretat del cos policial  i la dels veïns i veïnes  de Ripoll, amb l’objectiu de tenir una prova totalment imparcial i objectiva de les actuacions policials.

Prèviament a l’ús d’aquests aparells, el consistori municipal, ha aprovat un protocol d’utilització segons la legislació vigent en aquest àmbit. Així tot el material enregistrat es guardarà en un PC no connectat a xarxa i les imatges enregistrades podran ser utilitzades com a prova davant la justícia.

Una de les finalitats  prioritàries de la Policia Local és la millora de la seguretat ciutadana, per aquest motiu s’incorporaran noves eines tecnològiques i recursos que ajudin a garantir una convivència pacifica i acollidora pels ciutadans de Ripoll.